Vítejte na TastyRestaurant.cz. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky používání, které jsou spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů ve vztahu k těmto stránkám.

Termín TastyRestaurant.cz označuje vlastníka webové stránky. Termín „vy“ označuje uživatele nebo diváka našich webových stránek. Použití těchto webových stránek podléhá následujícím podmínkám používání: Obsah této webové stránky slouží pouze pro obecné informace a použití. Může být změněna bez předchozího upozornění.

Ani my, ani žádné třetí strany neposkytujeme žádnou záruku ani záruku, pokud jde o přesnost, aktuálnost, plnění, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách pro konkrétní účely. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti nebo chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.

Vaše užívání jakýchkoli informací nebo materiálů na této webové stránce je výhradně na vaše vlastní riziko, za které nebudeme odpovědní. Je na vaší vlastní odpovědnosti zajistit, aby veškeré produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek splňovaly vaše specifické požadavky.

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo licencován. Tento materiál zahrnuje, ale není omezen na, design, vzhled, vzhled, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s autorským právem, které je součástí těchto podmínek.

Veškeré ochranné známky reprodukované na této webové stránce, které nejsou vlastnictvím provozovatele, ani nejsou na ně poskytnuty licence, jsou na webových stránkách potvrzeny.

Neoprávněné použití těchto webových stránek může vést k nároku na náhradu škody a / nebo k trestnému činu. Čas od času tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a poskytují další informace. Neznamenají, že souhlasíme s webovými stránkami na, které odkazují. Neodpovídáme za obsah odkazovaných webových stránek.

Nesmíte vytvořit odkaz na tuto webovou stránku z jiné webové stránky nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Do it Tasty s.r.o.